pudliszkaw.jpg

Pytanie za 100 punktów:
Gdzie jest Weronika?
Nagrody czekają.